Browsing by Subject สมุนไพร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2507The active principles in aglaia odorataอาภรณ์ วีรสาร
2013BIOLOGICAL ACTIVITY SCREENING OF THAI MEDICINAL PLANTS: STRUCTURAL IDENTIFICATION OF POTENT COMPOUNDS WITH ANTICANCER ACTIVITYChutima Kaewpiboon
2013CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOACTIVITIES OF MALLOTUS PLICATUS STEM BARKKongsin Luangruangrong
2012A comparative double-blinded randomized study : the efficacy of prasaplai extract versus mefenamic acid on relieving pain among primary dysmenorrhea patientsKusuma Sriyakul
2005Effects of Polysaccharide gel from Durain fruit-hall on growth and protection against microbial in fection in The black tider shrimpKomsil Pholdaeng
2013THE EFFECTS OF THUNBERGIA LAURIFOLIA LINN, MORINGA OLEIFERA LAM EXTRACTS ON HEPATOCELLULAR DETOXICATION AND ENERGY METABOLISM GENE EXPRESSIONAtittaya Rocejanasaroj
2012Human umbilical vein endothelial cell proliferation and migration of Kot Chulalumpa in Phikud Navakot and preliminary chemical profileSarunya Tongumpai
2010Qualitative and Quantitative determinations of active principles having positive effect on mamory deficit in Longan seed extractChutipan Nusuk
2012Quality assessment of ardisia elliptica fruit and analysis of embelin content by thin layer chromatographic techniquesPongsathorn Yukongphan
2012Quality Assessment of selected liriodenine bearing plants endemic to ThailandSaranthinee Mongkolrat
2011Quantitative analysis of civetone and normuscone in secretion from viverricula indica and in aromatic remedies by gas chromatography/mass spectrometryThidarat Duangyod
2554การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส I โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; สุรพงษ์ เก็งทอง; รุทธ์ สุทธิศรี
2542การคัดกรองสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชสมุนไพรโดยวิธียับยั้ง ไซคลิก-เอเอ็มพี ฟอสโฟไดเอสเทอเรสไพลิน สิทธิวิเชียรวงศ์
2552การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทยวิสาข์ ทองระกาศ
2551การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อบำบัดผู้เสพติดสารกระตุ้นประสาท : รายงานแผนงานวิจัยสุรชัย อัญเชิญ
2545การศึกษาด้านเภสัชวิทยาของสมุนไพรมะเม่าอุษณี ขวัญสังข์
2540การศึกษาเชิงเปรียบรายชื่อพืชในมหาเวสสันดรชาดกสำนวนต่างๆ และการใช้เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหารพระสมบูรณ์ สุพรรณวัฒนกุล
2537การสำรวจการใช้สมุนไพรรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิวัฒน์ ลีลาสำราญ
2558การหาจลนพลศาสตร์ในการยับยั้งเมตาบอลึซึมของไขมัน โดยสารสำคัญที่แยกได้จากพืชสมุนไพรในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ บริเวณเกาะแสมแสมสาร จังหวัดชลบุรี : รายงานผลการดำเนินงานทักษิณา ชวนอาษา
2534ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัยอรอนงค์ กังสดาลอำไพ