Browsing by Subject สวัสดิการลูกจ้าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2514การจัดสวัสดิการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฉไล เปลี่ยนสิน
2540การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอำนาจ สุกใส
2538การจัดหาที่อยู่อาศัยของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมของเอกชน : กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีศิริมานะ ศาตมัย
2545การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชยวีร์ คีตวรนาฏ
2528การศึกษาการบริหารงานบุคคลด้านสวัสดิการพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชันปรีชา นภาพฤกษ์ชาติ
2531การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทน ความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ : รายงานผลงานวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; เสถียร รุจิระวณิช; วินัย สมบูรณ์; ธนพรรณ สุนทระ
2526การศึกษาอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธุรกิจโรงแรมชั้นพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานครสุดา มัตตัญญกุล
2542นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ สาย ค. และ ลูกจ้าง ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมชัย ธีระงามไพศาล
2551สภาพการอยู่อาศัยของพนักงานประจำรถโดยสารที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)บวรศักดิ์ อัศวดิตถ์
2539สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนครจักรภพ กาบทอง