Browsing by Subject สุกร -- การปรับปรุงพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014GENETIC ASSOCIATIONS OF SOW LONGEVITY WITH AVERAGE DAILY GAIN AND BACKFAT THICKNESSNuttha Wongsakajornkit
2014Reproductive Performances of Three Group Breeders of Replacement Gilts for Backyard Pig Farms in ThailandSarawanee Khunmanee
2552การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะระยะหย่านมถึงผสมครั้งแรกที่ลำดับครอกต่าง ๆ ในสุกรเกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ
2552การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟาร์มสุกรพันธุ์ : รายงานการวิจัยเผด็จ ธรรมรักษ์; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล; ชัชรี เหล็งขยัน
2548การศึกษาการกระจายตัวของอสุจิหลังการผสมเทียมแบบการสอดท่อเข้ามดลูกหรือเข้าปีกมดลูกสุกร : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)เผด็จ ธรรมรักษ์; พีระพงศ์ สำราญทรัพย์; วันเพ็ญ อดุลยภาพ; จินดา สิงห์ลอ
2543ดัชนีการคัดเลือกลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แท้พรรณพงา แสงสุริยะ
2546ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะขนาดครอกในแม่สุกรที่ถูกคัดเลือกเพื่อลดความหนาไขมันสันหลังชินา สุภากรณ์
2539แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลังนลินี อิ่มบุญตา