Browsing by Subject ห้องปฏิบัติการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การปรับปรุงการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำมันฤทัย บัวชุม
2545การปรับปรุงระบบคุณภาพเชิงเทคนิคสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบโลหะวิทยาสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลและส่วนผสมทางเคมีของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเชาวรัตน์ จั่นประดับ
2551การปรับปรุงระบบบริหารห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและ อุปกรณ์ทางกีฬาตามแนวทางมาตรฐาน มอก.17025:2548ภาณุ ชื่นธวัช
2540การพัฒนาระบบควบคุมโดยตรงสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยระบบควบคุมณัฐ ธีรศุทธากร
2529การศึกษาการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1ทักษิณ ภูวสรรเพ็ชญ์
2543สถานการณ์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งบแวดล้อมในประเทศไทย พ.ศ. 2543สวรรยา จันทูตานนท์
2560สภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งเฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม