Browsing by Subject อินเวอร์เตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การควบคุมจากส่วนกลางของศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าไปยังอินเวอร์เตอร์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าภิคเนตร อังอภิวัชร์ชวาล
2558การจำลองลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสสำหรับอินเวอร์เตอร์โฟโตวอลเทอิกกิติศักดิ์ อุดมโชค
2547การตรวจจับกระแสของมอเตอร์โดยใช้สัญญาณกระแสของโมดูลสวิตช์กำลังอัจฉริยะเฉพาะงานชินภัทร เหรียญประยูร, 2523-
2547การปรับปรุงสมรรถนะของอินเวอร์เตอร์แบบ V/F ใช้งานทั่วไป : การเพิ่มแรงบิดในย่านความเร็วต่ำ, การชดเชยความถี่สลิป, และการมอดูเลตเกินถนัดฐา สายนาค, 2520-
2547การหาแบบจำลองของวงจรขับนำที่ใช้หม้อแปลงไม่อิ่มตัว ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำเนิดสัญญาณขับนำด้วยตัวเองพรีสา อารีกุล, 2524-
2549การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัดปราโมช ดอกไม้
2529การออกแบบและสร้างพัลสวิตธ์มอคูเลท (พี.ดับเบิลยู.เอ็ม.) อินเวอร์เตอร์ ขนาด 1.0 เควีเอ 220 โวลห์ 50 เฮิทซ์มงคล ลีกำเนิดไทย
2544บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่คัมภีร์ ธิราวิทย์, 2516-
2538ระบบควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวกเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โสภณ สมัยรัฐ
2552วงจรกรองด้านออกแบบไฮบริดชนิดใหม่สำหรับลดทอนผลประทบจากแรงดันโหมดร่วมความถี่สูง ในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์แบบพีดับเบิลยูเอ็มเพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย
2554วงจรขับนำเกตแบบเรโซแนนซ์ที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุแฝงปัทมะ ฉลภิญโญ
2542วงจรอินเวอร์เตอร์ 3 เฟสเสมือนต่อแบบวี ที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ
2543วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่องสกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน
2540วิธีการปรับความกว้างพัลส์อย่างง่ายสำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับสุธี ริ้วจรูญ
2551วิธีการมอดูเลตแบบใหม่สำหรับการปรับสมดุลแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์สามระดับแบบตรึงจุดนิวทรัลโดยใช้ทฤษฎีของเมทริกว์คอนเวอร์เตอร์อภิชาติ แสงสีทอง
2540อินเวอร์เตอร์ที่แปรความถึ่การสวิตช์สำหรับงานขับเคลื่อนมอเตอร์ภักดี วรเพียร
2553อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งกระแสที่ใช้สวิตช์แรงดันศูนย์ครึ่งคลื่นที่ไม่มีช่วงเวลาเหลื่อมของสัญญาณขับนำวสุโรจน์ ศรีอุดมพร
2533อินเวอร์เตอร์แบบป้อนกลับแรงดัน สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาด 5 กิโลวัตต์เกษียร สุขีโมกข์
2554อินเวอร์เตอร์แหล่งกระแสความถี่ 10 เมกกะเฮิรตซ์สำหรับเครื่อง จี้ตัดไฟฟ้านฤคม สกุลวิไลกิจเจริญ
2544เทคนิคใหม่ในการวิเคราะห์เสถียรภาพและออกแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไร้เซนเซอร์วัดความเร็วที่ใช้การควบคุมแบบแยกการเชื่อมร่วมสุรพงศ์ สุวรรณกวิน, 2516-