Browsing by Subject เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018A numerical investigation of augmented heat transfer in rectangular ducts with ribsWarissara Tangyotkhajorn
2008Algorithm development for dynamic optimization of heat exchanger network cleaning using continuous time formulation approachKanyaluk Ao-ekkasit
2007Control structure design of reaction section of hydrodealkylation process using maximum scaled gain methodChotirat Kiatpiriya
2008Design of heat exchanger networks and control structures for natural gas expander plantUthai Gayapan
2007Performance evaluation of heat integrated and control structures of hda plantPaditporn Saengmahachai
2554การจำลองการเกิดตะกรันในข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในหน่วยกลั่นภายใต้ความดันบรรยากาศเอนก ประสิทธิ์
2555การถ่ายเทความร้อนระหว่างอากาศร้อนกับวัตถุดิบปูนเม็ดในระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไซโคลนอดินาท ไชยสุวรรณ
2551การพัฒนากระบวนการนำกลับความร้อนจากสายอากาศขาออกของหออบแห้งแบบพ่นฝอยวัชราวรรณ วิชยานุวัติ
2553การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเทอร์โมอิเล็กทริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งเกรดต่ำพร้อมระบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยน้ำธีรวัฒน์ อุทาพงษ์
2541การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ ข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีความยืดหยุ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มนตรี วงศ์ศรี
2544การลดการสูญเสียของเอกเซอร์จีในเครือข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้เทคโนโลยีพินช์กมลทิพย์ อัศวเดชวุฒิ
2547การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมสำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟมโนสิทธิ์ แจ้งจบ, 2523-
2553การศึกษากลไกการสูญเสียของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบผลต่างอุณหภูมิปานกลางกฤษลิน ถมยาบัตร
2545การศึกษาผลกระทบเนื่องจากรูปแบบของครีบต่อการถ่ายเทความร้อน โดยใช้เทคนิค CFDณรงค์ ทิพย์มงคลศิลป์, 2520-
2543การศึกษาวัฏจักรการถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสม ในรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟจิรชนม์ เสรีวิชยสวัสดิ์
2549การศึกษาเชิงทดลองของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อโดยใช้การระเหย สำหรับชุดควบแน่นของโรงน้ำแข็งอธิกร วงศธนวริศ
2544การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อุ่นอากาศด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมวรวุฒิ มั่นสกุล, 2521-
2533การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ชนิดแผ่นมีครีบสมศักดิ์ อังคณานุวัฒน์
2554การออกแบบข่ายงานแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตคิวมีนภัทรา จารุเกษม
2544การออกแบบโครงสร้างการควบคุมของข่ายงานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจตุพร กุลลวะนิธีวัฒน์, 2520-