Browsing by Subject เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Hydrogen production by autothermal system : catalyst studiesAnantri Chitranont
2551การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากน้ำเสียประเภทต่างๆพิพัฒน์ พรอำนวย
2553การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพโดยถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นจากน้ำเสียโรงงานซอสปรุงรสวีรภัทร ฤทธาภิรมย์
2554การผลิตไฮโดรเจนจากการเปลี่ยนรูปเมทานอลด้วยไอน้ำบนตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงรองรับด้วยซิลิกายุทธพันธุ์ พงศ์บุญชู
2548การผลิตไฮโดรเจนจากปฏิกิริยารีฟอร์มมิงด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิล : รายงานฉบับสมบูรณ์อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย; ศิริรัตน์ จิตการค้า
2546การพัฒนาการดัดแปลงใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนกับยานพาหนะวิทยา ยงเจริญ; ฉัตรชัย หงษ์อุเทน
2549การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในประเทศไทยวนัช แก้วโกมินทวงษ์
2552การเกิดไฮโดรเจนจากออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของน้ำเสียที่มีแอลกอฮอล์พิษณุ สุขศรี
2551การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทองบนซีเรียโดยการพอกพูนกับการตกตะกอนสำหรับออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของคาร์บอนมอนอกไซด์ธีระทัศน์ ศักดิ์วราธรณ์
2544ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในวชิราภรณ์ หงสวินิตกุล, 2520-
2548ออกซิเดชันแบบเลือกสรรของคาร์บอนมอนอกไซด์ในสายป้อนไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Ce-Fe-Oกัมพล ศิริชัยประเสริฐ