Browsing by Subject เตาอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปรับปรุงสมรรถนะของเตาหลอมทองแดงโดยใช้อุปกรณ์อุ่นอากาศธวัชชัย สิทธิสระดู่
2548การวางแผนและควบคุมโครงการสร้างเตาหลอมแก้ววิราสิณี สุขสวัสดิ์
2551การศึกษาการลดการสูญเสียพลังงานจากการสะสมความร้อนในผนังเตาเผาเหล็ก โดยใช้เซรามิกไฟเบอร์บรรยเวกษก์ สงฤทธิ์
2555การศึกษาการออกแบบส่วนอุ่นแท่งเหล็กด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาเหล็กกิติพงศ์ กังวานสกล
2552การศึกษาการใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์คณิต มานะธุระ
2555การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้หัวเผาประสิทธิภาพสูงในเตาเผาเหล็กของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทยมัชชุลิกา คอนเมฆ
2554การศึกษาเชิงตัวเลขของการแจกแจงอุณหภูมิในแท่งเหล็กบริเวณทางออกของเตาเผาเหล็กโดยคำนึงถึงผลจากการสูญเสียความร้อนที่ช่องเปิดเอกรัชฎ์ สมเรียววงศ์กุล
2549อิทธิพลของม่านอากาศต่อการถ่ายเทความร้อนในเตาเผาจัตุรงค์ ชะฎิล