Browsing by Subject เบาหวาน -- การรักษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2013The comparison effects of aerobic continuous training and aerobic interval training on glycemic control and endothelial function in type 2 diabetes mellitusDaroonwan Suksom; Chaicharn Deerochanawong; Tanaka, Hirofumi; Witid Mitranun
2012Effect of zinc supplementation on tumor necrosis factor-alpha in type2 diabetic patients with metabolic syndromeUrairat Sermsri
2015EXPLORATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FOR DIABETES THERAPY FROM SELECTED EAST KALIMANTAN FLORARico Ramadhan
2007Reversal effect of vitamin c on diabetes induced endothelial dysfunction in rats : roles of reactive oxygen species, tetrahydrobiopterin, and nitric oxidePattarin Sridulyakul
2013α-GLUCOSIDASE INHIBITORS FROM EDIBLE PLANTSThanakorn Damsud
2012α-glucosidase inhibitors from leaves and seeds of moringa Moringa oleiferaWanvisa Sudmart
2554การคัดกรองพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ glucosidase ปีที่ 2 : รายงานวิจัยสุรัตนา อำนวยผล
2551การจัดการระดับน้ำตาลในเลือดโดยการตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยอินซูลินสกุล วรากรพิพัฒน์
2555การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism)กัญญา ศุภปีติพร; วิชิต สุพรศิลป์ชัย; วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์; สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
2547การรักษาเบาหวานด้วยอินสุลินทางระบบทางเดินหายใจและช่องปากวินัดดา รัตนพานิช; วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์
2556การแยกสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการวัดฤทธิ์การยับยั้งการสร้างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ : รายงานผลการดำเนินงานสุรัตนา อำนวยผล
2555ความคุ้มค่าของการคัดกรองแอลบูมินปริมาณน้อยในปัสสาวะ (microalbuminuria) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
2554ผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อการป้องกันการเกิดแผลเบาหวานที่เท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเพชรัตน์ เขตกระโทก
2548ผลทางคลินิกของการบริโภคน้ำลูกสำรองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ที่โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรีรัตติยา วีระนิตินันท์
2552ผลลัพธ์ของการจ่ายยารักษาโรคเบาหวานต่อเนื่องโดยเภสัชกรในศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเกรียบสการินทร์ มีสมพืชน์
2546ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและผลต่อการกระตุ้นการหลั่งอินสุลินของสารสกัดจากใบหญ้าหนวดแมวในหนูขาวปกติและหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสเตรปโตโซโตซินกมลวรรณ ศรีปลั่ง, 2522-