Browsing by Subject เลือด -- การแข็งตัว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาเครื่องพลาสมาเย็นแบบเจ็ตที่ความดันบรรยากาศสำหรับการทำให้เลือดแข็งตัวณัฐนพิญช์ จรูญศักดิ์
2551การศึกษาความชุกของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมยีนวีคอซีวันตำแหน่ง – 1639 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ไทยที่รับประทานยาวอร์ฟารินและมีระดับไอเอ็นอาร์มากกว่าสี่ และการตอบสนองต่อวิตามินเคชนิดรับประทานขนาด 1 มิลลิกรัมในการต้านฤทธิ์ยาวอร์ฟารินรวิสุต เดียวอิศเรศ
2560การศึกษาระดับค่าองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือดในหัวใจห้องซ้ายบนและในหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่นพริ้วโชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา
2549การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัดปราโมช ดอกไม้
2553ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการรรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดของผู้ป่วยผ่าตัดเปลื่ยนลิ้นหัวใจฐิติกานต์ กาลเทศ
2553เปรียบเทียบการหลั่งแกรนูลของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลระหว่างกลุ่มที่ได้ซิเตรดและเฮปารินในการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องอรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล