Browsing by Subject เว็บไซต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
254610 อันดับเว็บไซต์ ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของต่างประเทศสุนันทา วงศ์ชาลี
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนลลิตา พ่วงมหา
2543กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์
2547กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเครือมาส มันตาภรณ์, 2521-
2552การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2549การก่อตัว วิถีชีวิต และปฏิบัติในช่วงวิกฤติของชุมชนท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เทรคกิ้งไทยดอทคอมกรรณิกา เชาว์วัฒนกุล
2549การจัดประเภทของเว็บโดยการเชื่อมโยงของเว็บในระดับเพจและบล็อกพรทิพย์ มาลีลัย
2557การจับคู่งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยธัญธร ตันสกุล
2554การตรวจจับเว็บสแปมโดยอาศัยการวิเคราะห์บูสเพจชาคริต ลิขิตขจร
2549การตรวจหาค่าผิดปรกติของปริมาณการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยการแทนค่าสัญลักษณ์ในอนุกรมเวลาด้วยวิธีแซ๊คไพศาล ดีวรรณกิจ
2551การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทยและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสารเจนติมา เกษมวิชญ์
2551การรับรู้ความสำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สุขภาพกรุณา จีนถนอม
2555การลำเอียงด้วยความใกล้ชิดด้านเวลาในการคำนวณเพจแร็งค์ส่วนบุคคลกานต์กมล ทองทิพย์
2550การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์สินีนาฏ สว่างใจธรรม
2545การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทยปฐมาพร จักขุพันธ์
2545การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2514-
2550การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าของบล็อกกับเว็บไซต์ และไดอารี่ออนไลน์พรพรรณ ชินพงสานนท์
2549การสร้างสานสัมพันธ์แฟนคลับของสรยุทธ์ สุทัศนะจินดาในเว็บไซต์ www.sorayutfanclub.comสิฎาพัณณ์ จงรักษ์
2545การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ทางการแพทย์ในประเทศไทยสิริพร วงศ์อุไร
2553การสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนาภาวิณี วัชรประเสริฐชัย