Browsing by Subject แรงดันอิมพัลส์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การทดสอบเสถียรภาพระยะยาวของอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิงขนาด 300 กิโลโวลต์ตามมาตรฐาน IEC60060-2ปกรณ์ ขุมมงคล, 2521-
2542การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่าศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์
2548การพัฒนาเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ช่วงยาว สำหรับทดสอบกับดักฟ้าผ่าพิกัดกระแส 5 kA และ 2.5 kAอรรถพงศ์ ปาติ๊บ
2553การศึกษาลักษณะสมบัติการเบรกดาวน์อิมพัลส์ฟ้าผ่าของคู่ขั้วเบี่ยงอาร์กสำหรับป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังวาณิช ขนอม
2548การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการประเมินค่าพารามิเตอร์รูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ โดยวิธีตัวกรองคาลมานและวิธีเลเวนเบิร์ก-มาร์ควอดท์นพดล โคตรพันธ์
2544การออกแบบและสร้างตัวทริกเกอร์ของเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง, 2515-
2544การออกแบบและสร้างลูกถ้วยแขวนคู่คอตันสำหรับสายส่งแรงสูงโตมร สุนทรนภา
2542การออกแบบและสร้างอิมพัลส์โวลเตจดิไวเดอร์อ้างอิง ขนาด 300 กิโลโวลต์อรรณพ ลิ้มสีมารัตน์
2545การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์แบบพกพาได้ ขนาด 800 Vชนันนัทธ์ หมู่สุวรรณ
2544การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สิน เตียพิริยะกิจ, 2513-
2545คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของก๊าซ Sulphur hexafluoride-Nitrogen ภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอปิณฑ์คเณศ ล้ำเลิศประเสริฐ, 2521-
2546คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว
2541ผลกระทบของแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชันต่อลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนณรงค์ชัย ลิ่มเศรษฐกานต์
2547ผลของความชื้นต่อแรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ของแกปทรงกลมมาตรฐานพงษ์ศักดิ์ มฤคทัต
2547ผลของความชื้นต่อแรงดันเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า ของแกปทรงกลมมาตรฐานพงษ์ศักดิ์ มฤคทัต, 2522-
2538ระบบวิเคราะห์ผลการทดสอบแรงดันอิมพัลส์แบบดิจิตอล สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังวีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
2538ระบบวิเคราะห์ผลการทดสอบแรงดันอิมพัลส์แบบดิจิตอลสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง : รายงานผลการวิจัยวีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
2552อิทธิพลของหน้าคลื่นอิมพัลส์ต่อแรงดันวาบไฟตามผิวของพวงลูกถ้วยแขวนวิทวัส เรืองกิตติคุณ
2538เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงานสำรวย สังข์สะอาด; วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา