Browsing by Subject ไทย (ภาคใต้) -- ปัญหาและข้อพิพาท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การสื่อสารระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในชุมชนรูสะมิแล จ. ปัตตานี ในช่วงระหว่างวิกฤตการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิตยา เที่ยงวงษ์
2555การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)พิชญเดช โอสถานนท์
2549การเสนอรายการเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาศิริประภา เรณุมาศ
2549ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้สายสวาท ปัจวิทย์
2552บทบาทของโต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันอิศรากับการเป็นสื่อเพื่อสันติภาพ กรณี เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วิชญวาณี ชูนุ้ย
2556วีดีโออาร์ต : ทุกวันฉันยังกลัวอัยนา ภูยุทธานนท์