Browsing by Subject ไนโตรเจนออกไซด์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Formation of N₂O and SO₃ on V-W-Mo/TiO₂ catalysts prepared from sequential loading method during the selective reduction of NO with NH₃Kamoltip Saebang
2008Selective catalytic reduction of NO by NH₃ over V₂O₅-WO₃/TiO₂ catalyst promoted by Mn and another metal (Ce, Cu or Fe)Izkun Arunyakasemsuk
2555การทำนายปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนที่ปล่อยจากเครื่องยนต์กังหันก๊าซณัฐชนน ไชยประเสริฐ
2550การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก
2558การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ในการกำจัดโทลูอีนร่วมกับไนโตรเจนมอนอกไซด์ทศพล ปานสัสดี
2554ปฏิกิริยาการรีดิวซ์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเลือกเกิดของ ไนโตรเจนออกไซด์โดยใช้แอมโมเนียบนตัวเร่งปฏิกิริยา V₂O₅-WO₃-MoO₃/TiO₂บงกช ปิยานันทรักษ์
2557ผลของการเผาไหม้แบบเติมอากาศเป็นขั้นต่อการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนชาญวิทย์ กมลรัตน์
2552ผลของชนิดชีวมวลต่อการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนธีระชัย สายแก้ว