Browsing by Subject Building

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Development of international strategic planning for Malaysian contractorsNur Soleha Binti Abdul Rahim
2005Information-oriented employer's construction claim managementKongkoon Tochaiwat
2556การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในบริษัทผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน กรณีศึกษาบริษัทรับเหมางานตกแต่งภายในอภินันท์ วิชญธาดา
2554การปรับปรุงข้อกำหนดสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดหาวัสดุในโครงการก่อสร้างกิติยา ไกรสรกุล
2555การศึกษาปัญหาและสาเหตุของข้อบกพร่องในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรกัญจน์ ทั่งทอง
2552การเปรียบเทียบกระบวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระหว่างระบบดั้งเดิมกับระบบเสาและคานสำเร็จรูปและระบบผนังสำเร็จรูป : กรณีศึกษา โครงการเพอร์เฟคพาร์ค จังหวัดนนทบุรีวรายุทธ อินอร่าม
2555ปัจจัยการพัฒนาอาคารสร้างค้าง ประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โครงการ แอ็บสแตร็กส์ พหลโยธิน พาร์ค, กรุงเทพมหานครอมร พรหมสถิต
2557ระบบประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับกระบวนการผลิตและติดตั้งผนังอาคารวีรชัย ลิ้มมณฑล
2556รูปแบบการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ภาครัฐศานิต กี่บุตร
2546แนวทางการออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้สำหรับการก่อสร้างโรงงานในประเทศไทยวิทวัส ภัทรนาวิก
2559แนวทางพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารก่อสร้างจริงรัศรินทร์ โคตรปาลี