Browsing by Subject Building information modeling

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2014BIM IMPLEMENTATION FOR PRECAST CONCRETE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT : CASE STUDY PROJECTSWongwisuth Wisuthseriwong
2014IMPLEMENTING BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) FOR CONSTRUCTION RISK MANAGEMENT IN DESIGN-BUILD PROJECTSMervyn Jan Malvar
2558บูรณาการแนวคิดการจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) กับกระบวนการออกแบบอาคารกนกวรรณ เรืองปิ่น
2553สถานะและการประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลอาคารในองค์การก่อสร้างพีรพัฒน์ วณิชลักษมี
2560แนวทางการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นอภิเกียรติ เจริญสุทธิโยธิน
2560แบบจำลองเพื่อประเมินสมรรถนะสำหรับองค์กรซึ่งใช้การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารธนิต อภิวรกุลพัฒน์