Browsing by Subject Communication and culture

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงเพลงประสานเสียงเรื่อง "ข้าว" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงธนภูมิ ลิมศิริธง
2555กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ตกุลธิดา อู่บูรณกุล
2551การสร้างความหมายเชิงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเกาหลีผ่านการปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์บนชุมนเว็บล็อกในเว็บไซต์ www.exteen.comปฐมา บริรักษ์
2556การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์
2550การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีเยาวลักษณ์ จุลมกร
2553การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยกำจร หลุยยะพงศ์
2549การสื่อสารของกลุ่มซาไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและการแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์เชิญขวัญ ภุชฌงค์
2551การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดียปทิตตา คิมประโคน
2549การสื่อสารผ่านเกมออนไลน์ "ปังย่า"อัจจิมา ปรีชาพานิช
2553บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารเอื้องอริน สายจันทร์
2551บทบาทสื่อพิธีกรรมในการอนุรักษ์แม่น้ำป่าสักของชาวไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
2556ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนพลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์