Browsing by Subject Cost control

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Failure cost reduction in Dioctyl Phthalate manufacturing process using Six Sigma approachRonnapop Kittiakrastien
2007Machine replacement in cooking oil bottling processKevin Kah Boon Teoh
2009Manufacturing cost reduction in textile factoryPaisan Benjasupthavorn
2002Manufacturing process cost reduction in a lady shoe factoryChutipong Punyaprasiddhi
1998Project planning and cost control in a food service equipment industryAtikom Jitcharoongphorn
2006Transaction cost reduction for small-scale Clean Development Mechanism (CDM) Projects in ThailandSalmela, Sanna
2554การจัดเก็บและค้นคืนแบบจำลองความต้องการและการวิเคราะห์สายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อนาวิล ตระการวิโรจน์
2553การพัฒนาเชิงนวัตกรรมมิเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายสำหรับสังเกตการใช้ไฟฟ้าแบบเวลาจริงศุภมาส วิจารณ์
2555การลดต้นทุนกระดาษทำผิวกล่องโดยการปรับปรุงคุณภาพเยื่อเศษกระดาษพิมพ์เขียนปณิธาน อินทร์ติยะ
2555การลดต้นทุนการสัญญาณในไอพีเคลื่อนที่โดยใช้การเพจสองขั้นตอนในพื้นที่การเพจย่อยภายนอก และการปรับเปลี่ยนการเพจตามผู้ใช้แต่ละคนในพื้นที่การเพจย่อยภายในผลประดิษฐ์ พุมมาวงค์
2555การลดต้นทุนคุณภาพของกระบวนการเขียนแบบและตัดเลเซอร์สำหรับโรงงานแปรรูปโลหะแผ่นสุริยะศักดิ์ ถาวรวัฒนเจริญ
2554การเปรียบเทียบระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเกณฑ์เวลา ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ธนพัฒน์ ฉันทสุวรรณกุล
2556ผลของการใช้น้ำยาต้มเยื่อที่ถูกออกซิไดส์ที่ขั้นตอนการฟอกเยื่อด้วยเปอร์ออกไซด์ในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษนพดนัย ขจรไพศาล