Browsing by Subject Heart failure

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2000The comparative of frequency and duration in interval exercise training program on exercise capacity changes in patients with chronic heart failureSupa Chomchang
2554การศึกษาการตรวจการทำงานของหัวใจห้องขวา เพื่อใช้บ่งบอกพยากรณ์โรคในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวก่อนกลับบ้านร่วมกับค่าเอ็นทีโปรบีเอ็นพีคิด ภูมิเมือง
2557ปัจจัยคัดสรรทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังชนิดาภา แก้วกัญญา
2554ปัจจัยทำนายกิจกรรมทางเพศของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายประภาพร ดองโพธิ์
2557ปัจจัยทำนายความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
2557ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอณัศยา ซื่อตรง
2556ผลของการปรับยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์โดยผู้ป่วยเอง เปรียบเทียบกับการให้แพทย์ปรับยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์ ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่มีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่าปกติณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล