Browsing by Subject Psychiatric nursing

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Facilitating living with persons with schizophrenia : relationships between psychiatric nurses and family membersRatchaneekorn Kertchok
2007Remolding child : process of nursing practice for sexually abused childrenSangtien Thamlikitkul
2546การประเมินภาวะสุขภาพด้วยตนเองของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในเขตภาคกลางเสาวคนธ์ สิงห์อาจ
2545ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของญาติ แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มุจรินทร์ พัดน้อย, 2520-
2556ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวร่วมกับการให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนธงรบ เทียนสันติ์
2555รูปแบบการบำบัดทางจิตสังคมโดยพยาบาลจิตเวชสำหรับบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย ในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย; รังสิมันต์ สุนทรไชยา; พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย