Browsing by Subject Six sigma ‪(Quality control standard)‬

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การทดลองเพื่อกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อการลดอัตราความผิดพลาด ในการอ่านเขียนของฮาร์ดดิกส์ไดร์ฟนิพนธ์ จิระพัฒน์พิศาล
2553การปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ธานินทร์ ศิลปนาฎ
2553การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการสำหรับสำนักงานบริหารบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธัชรินทร์ วุฒิชาติ
2553การปรับปรุงกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ตัวล็อคชุดหัวอ่านเพื่อลดข้อบกพร่องประเภทระยะความสูงของบอลเพ็ญประภา กล้ากสิการ
2553การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยมวัชราวุธ ศรีสุธรรม
2553การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงานอาภา อารีย์สมบูรณ์
2553การลดของเสียในกระบวนการเขียนสัญญาณบนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมากันตา สุวรรณฤทธิ์
2553การลดข้อบกพร่องในการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปศศิวิมล วิวิชชานนท์