Browsing by Subject กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 21 of 21 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจมีรถขนส่งของตนเองปิติ ปิติเพิ่มพูน
2552การคัดเลือกผู้รับงานปักโดยใช้วิธีวิเคราะห์กระบวนการลำดับชั้นฟัซซี่ธัชณนท์ แดนเขต
2558การจัดลำดับกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบการถดถอยของซอฟต์แวร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นปิยกานต์ กลิ่นดี
2548การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกที่ตั้งคลังสินค้านารีรัตน์ โพธิกุล
2555การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับรางวัลนวัตกรรมจิตตสาร ศรีอุดมชัย
2550การประยุกต์ใช้เทคนิค AHP ในการประเมินทางเลือกสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กเศกสรรค์ ตั้นตระกูล
2545การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่นมนัสวีร์ โนนหัวรอ, 2518-
2554การพัฒนาเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร : กรณีศึกษาเส้นทางรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดอุบลราชธานีธีรชัย ไชยสัตย์
2548การวิเคราะห์การแบ่งแยกตลาดและการใช้บริการสินเชื่อเงินสดเอนกประสงค์ยิ่งยศ ตันทวีวงศ์
2547การวิเคราะห์ระบบคะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชญานิน อารมณ์รัตน์, 2524-
2546การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์ตวงทอง เวศนารัตน์
2551การศึกษารูปแบบแรงจูงใจสำหรับโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทยฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี
2550การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างและการวิเคราะห์ปัจจัยการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารของภาครัฐและเอกชนสุพจน์ อุปริมาตร
2555การออกแบบระบบการคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในงานบริการธนวิน นันทาพานิช
2553การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าของอะไหล่ยานยนต์โดยใช้กระบวนลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์น้ำฝน พุฒิสันติกุล
2554ประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสุชาติ ตรีสัตยพันธ์
2552ปัจจัยสำหรับการบริหารฝูงรถยนต์เสื่อมสภาพของกองทัพอากาศโดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สมัญญา รังสิเสนา ณ อยุธยา
2543ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนา : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์
2553แบบจำลองการคัดเลือกโครงการวิจัยและพัฒนาศุภวิชญ์ ไม้ประดิษฐ์