Browsing by Subject การดื้อยาในจุลินทรีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 9 to 16 of 16 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การดื้อยาและการถ่ายทอดยีนดื้อยาของจุลินทรีย์ในสารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ที่จำหน่ายในประเทศไทย : รายงานการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ; ธราดล เหลืองทองคำ
2558การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์; สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์; ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง; วารี นิยมธรรม
2557การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบาดวิทยาของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัสก่อโรคบนผิวหนังสุนัข ผู้เลี้ยงสุนัข และสัตวแพทย์และมาตรการป้องกันการติดต่อจากสุนัขสู่คน : รายงานการวิจัยณุวีร์ ประภัสระกูล; สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์; ภัทรรัฐ จันทร์ฉายทอง; วารี นิยมธรรม
2556บทบาทของระบบ multidrug efflux pumps ต่อการดื้อยาใน Acinetobacter baumannii : รายงานผลการวิจัยรุ่งทิพย์ ชวนชื่น; ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
2555ปัจจัยในการสร้างเอนไซม์เบต้า-แลกแทมเมสชนิดครอบคลุมและ/หรือค่าจุดตัด ของความเข้มข้นระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อสามารถทำนายผลการรักษาทางจุลชีววิทยาในผู้ป่วยกรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลันที่เกิดจากแบคทีเรียเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่รักษาโดยยาเซฟไตรแอ็กโซนพัณณวดี อุปถัมภ์นรากร
2557ผลของ Antimicrobial Stewardship Program ต่อความเหมาะสมของการใช้ยาต้านจุลชีพมรกต อนันต์วัฒนกิจ
2554แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยแบคทีเรียดื้อยา แบบแยกบุคลากรเป็นสามประเภทอภิวัฒน์ ชื่นจำลอง
2551แผนงานวิจัยเรื่อง พื้นฐานและแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียตามชายแดนของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สมชาย จงวุฒิเวศย์; จตุรงค์ พุทธพรทิพย์