Browsing by Subject การดูดซับ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 74 to 93 of 111 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมเส้นใยเรยอนผสมกับเส้นใยนุ่นเพื่อเป็นวัสดุดูดซับน้ำมันจิรายุ มั่งสุวรรณ
2557การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารโดยกำจัดสารอินทรีย์ละลายและฟอสฟอรัสด้วยการดูดซับโดยตัวกลางถ่านกัมมันต์เคลือบเหล็กออกไซด์มาชัย ณัฐกุญชร
2552การปรับสภาพผิวของเศษเส้นใยไผ่ด้วยแลกเคสเพื่อการดูดซับโลหะหนักจีรารัตน์ ตาคำ
2541การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มน้ำมันโดยการกระตุ้นด้วยพลังงานไมโครเวฟวราวุฒิ ประชาศิริสกุล
2548การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้วสุภาภรณ์ คางคำ
2542การพัฒนาเทคนิคเพื่อหาปริมาณเรดอน-222 ในอาคารโดยการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์วิทิต ผึ่งกัน
2544การลดการดูดกลืนน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปลาขึ้นรูปแช่เยือกแข็งด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพสุภาวรรณ ตรงธรรมกิจ, 2516-
2542การเตรียมถ่านกัมมันต์โดยรีดักชันของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับบนถ่านชาร์ จากกะลาปาล์มน้ำมันด้วยพลังงานไมโครเวฟรังสรรค์ ละวรรณา
2545การเตรียมถ่านดูดซับจากเปลือกผลของยางพารา โดยต้มสารละลายกรดซัลฟิวริกสำหรับดูดซับก๊าซไนโตรเจนปฐมาภรณ์ เศวตจินดากร, 2521-
2548การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสียสุภาพร ห้วยหงษ์ทอง
2546การเตรียมและการกำหนดลักษณะสมบัติของถ่านกัมมันต์จากผงถ่านหินแอนทราไซด์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; สิทธิเดช สิทธิประณีต
2551การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมโดยถ่านกัมมันต์ และสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่ย่อยสลายแล้วปรางศิริ ศรีศุภพัชร
2551การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบนถ่านกัมมันต์จากกากตะกอนเยื่อกระดาษด้วยการเคลือบไคโตซานและเติมอากาศปนัดดา โลหะสาร
2550การแยกแบบดูดซับของของผสมเอทานอล-น้ำโดยโมเลกุลาร์ซีฟชนิด 3เอ และ 4เอฐิติ เลิศวรสิริกุล
2543การแยกไซลีนไอโซเมอร์ผสมโดยการดูดซับบนซีโอไลต์คงศักดิ์ วัฒนวงศ์พิทักษ์
2552การใช้ผงกระดูกหมูยับยั้งการดูดดึงแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินของข้าวสองสายพันธุ์วรรณวิมล ธรรมมิกะ
2551การใช้สารลดแรงตึงผิวในการกำจัดหมึกชนิดที่ใช้ตัวทำละลายบนผิวพลาสติกโพลีโพรพิลีนเทิดศักดิ์ คำสุริวร
2546การใช้เถ้าลอยชานอ้อยมาบำบัดน้ำเสียสีย้อมแล้วนำไปทำคอนกรีตบล็อกสุเมธ เตชะกุลวิโรจน์
2551การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2547ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์แบบเกล็ดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของกระบวนการซักรีดภัทร์นฤน บุษสาย, 2525-