Browsing by Subject การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 10 to 29 of 31 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประเมินขนาดและรูปทรงของวัสดุเม็ดที่ได้จากเครื่องบดย่อยแบบฟันขบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพกษม สัตยาวุฒิพงศ์
2554การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติฐิธิมานัน ศรีมงคล
2552การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกยานพาหนะพรรณราย ศิริเจริญ
2546การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบนครินทร์ ตังคะพิภพ
2554การผลิตซ้ำสีสำหรับภาพซับซ้อนที่แสดงบนพื้นหลังที่มีสีชัยรัตน์ จงเจริญสุข
2545การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีสุเมธ ทิพยไกรศร
2547การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524-
2553การวัดพื้นที่รอยโรคด่างขาวบนท่อนแขนด้วยวิธีประมาลผลภาพดิจิทัลจากภาพถ่ายหลายมุมมองภริมา คลังภูเขียว
2550การสร้างฉากเสมือนโดยการวิเคราะห์ภาพจากกล้องเดี่ยวพิทยา สร้อยหลง
2549การสร้างส่วนต่อประสานดิจิทัลอนุกรมและตัวกรองสองมิติสำหรับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัลโดยใช้เอฟพีจีเอกิตติ ทองประดับเพชร
2545การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการแบ่งส่วนในหน้าเอกสารสำหรับการรู้จำอักษรนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
2543การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือดอุรีรัฐ วัฒนชนม์
2545การเกิดภาพสเตอริโอแกรมแบบเวลาจริงโดยใช้มีนโอเปอเรชันยุทธนา ลิลา
2548การแยกส่วนภาพวัตถุวิดีโอที่เลือกบริเวณที่สนใจได้บนพื้นฐานองค์ประกอบสีและเทคนิคเชิงสัณฐานธีรยุทธ สว่างศรี
2551การใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและการจัดการภาพชัชวาล ศรีสละ
2546การใช้เทคนิคการจำแนกระดับละเอียดกว่าจุดภาพ กับภาพดาวเทียมแลนด์แซต 7 เพื่อตรวจหาพื้นที่ปลูกฝิ่นขนาดเล็กวิลาสลักษม์ รอดโฉม
2553ขั้นตอนวิธีต้นแบบในการกำหนดสีฟันเทียมด้วยภาพถ่ายดิจิทัลธนพงศ์ อินทระ
2544วิธีการจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบของวัตถุในภาพปิยฉัตร ธนารักษ์
2551วิธีการชำระลำไส้ใหญ่แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเทคนิคการติดฉลากอุจจาระด้วยสารทึบรังสีปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ
2544วิธีวัดความถูกต้องสำหรับการแบ่งส่วนภาพโดยการใช้วิธีวัดเชิงคุณภาพและวิธีวัดเชิงปริมาณร่วมกันนันทนา ธินรุ่งโรจน์