Browsing by Subject การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 31 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการขจัดรอยขีดข่วนบนภาพคิวอาร์โค้ดกมล หอมขจร
2548การจำแนกวีดิทัศน์กีฬาประเภทคอร์ทโดยใช้ลักษณะวีดิทัศน์ระดับล่างณัฐชัย วัชราภินชัย, 2524-
2542การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์สมจิตต์ อัครวรมาศ
2554การตรวจหาฝาแมนโฮลในภาพผิวถนนด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลสุธิวัชร ศุภลักษณ์
2552การตรวจหาและการจำแนกป้ายจราจรชนิดป้ายเตือนด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัลภัทรพันธ์ วานิชชัย
2546การทดสอบศักยภาพในการจำแนกแบบละเอียดกว่าขนาดจุดภาพบนภาพจำลองเนาวรัตน์ ชัยชาติ
2543การประเมินขนาดและรูปทรงของวัสดุเม็ดที่ได้จากเครื่องบดย่อยแบบฟันขบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปภาพกษม สัตยาวุฒิพงศ์
2554การประเมินช่วงพลวัตของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลด้วยกล่องจำลองฉากธรรมชาติฐิธิมานัน ศรีมงคล
2552การปรับปรุงการลบฉากหลังเชิงสถิติสำหรับการตัดแยกยานพาหนะพรรณราย ศิริเจริญ
2546การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบนครินทร์ ตังคะพิภพ
2554การผลิตซ้ำสีสำหรับภาพซับซ้อนที่แสดงบนพื้นหลังที่มีสีชัยรัตน์ จงเจริญสุข
2545การพัฒนาระบบสแกนอ่านค่าความดำรายละเอียดสูงสำหรับการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟีสุเมธ ทิพยไกรศร
2547การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์, 2524-
2553การวัดพื้นที่รอยโรคด่างขาวบนท่อนแขนด้วยวิธีประมาลผลภาพดิจิทัลจากภาพถ่ายหลายมุมมองภริมา คลังภูเขียว
2550การสร้างฉากเสมือนโดยการวิเคราะห์ภาพจากกล้องเดี่ยวพิทยา สร้อยหลง
2549การสร้างส่วนต่อประสานดิจิทัลอนุกรมและตัวกรองสองมิติสำหรับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัลโดยใช้เอฟพีจีเอกิตติ ทองประดับเพชร
2545การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการแบ่งส่วนในหน้าเอกสารสำหรับการรู้จำอักษรนิศารัฐ พรศิริประเสริฐ
2543การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัดโครงสร้างของผนังหลอดเลือดอุรีรัฐ วัฒนชนม์
2545การเกิดภาพสเตอริโอแกรมแบบเวลาจริงโดยใช้มีนโอเปอเรชันยุทธนา ลิลา
2548การแยกส่วนภาพวัตถุวิดีโอที่เลือกบริเวณที่สนใจได้บนพื้นฐานองค์ประกอบสีและเทคนิคเชิงสัณฐานธีรยุทธ สว่างศรี