Browsing by Subject การย่อยสลายทางชีวภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 27 to 46 of 48 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีนอรสุภาว์ สายเพชร
2554การย่อยสลายพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในดินโดยกลุ่มแบคทีเรีย STK เจริญร่วมกับรา Agrocybe sp. CU-43ปริยาภัทร แก้วภู่
2547การย่อยสลายหญ้าแฝกหอม Vetiveria zizanioides Nash โดยใช้เชื้อราที่ย่อยสลายเซลลูโลสได้อรุณวรรณ นุชพ่วง, 2522-
2549การย่อยสลายเพ็คตินจากฐานดอกทานตะวัน โดยใช้รังสีแกมมาเพื่อเป็นสารลดปริมาณโปรตีนก่อภูมิแพ้ในน้ำยางธรรมชาตินงค์นุช แจ้งสว่าง
2544การย่อยสลายโมเลกุลของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยกระบวนการฉายรังสีแกมมาร่วมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์/ยูเรียขวัญชนก จันทร์สว่าง
2547การย่อยสลายไพรีนและสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นโดยกลุ่มแบคทีเรียที่แยกได้จากใบพืชตระกูลถั่วจิรทีปฆ์ แสนรัก, 2518-
2553การวิเคราะห์ความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์อีจีเอสบีโดยใช้เทคนิค PCR-DGGEศีตลา จันทร์เทศ
2539การสลายไดเบนโซไธโอฟีนโดย Bacillus K10พรพิมล เปรมชัยพร
2547การเปรียบเทียบผลผลิตและการย่อยสลายของเศษซากพืช เพื่อประเมินการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทยสนธยา จำปานิล, 2521-
2539การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicaeสันทนา เสถียรไพศาล
2548การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายอะซีแนพธิลีนใน Rhizobium sp. CU-A1สิริภัทร พฤกษ์ไพบูลย์
2549การโคลนและการวิเคราะห์ลำดับยีนที่อยู่ถัดลงมาจาก acnB ใน Rhizobium sp. CU-A1โสรจยา แววศักดิ์
2543ความสามารถของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ในการย่อยสลายแอนทราซีน และพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นพจนีย์ จันทมาลี
2543ถังกรองชีวภาพแบบไหลลงที่ใช้เปลือกหอยเป็นตัวกลางกรองวชิรา สันพนวัฒน์
2548ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ ของพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในดินรุจา สารคุณ
2545ผลของสารอาหารปฐมภูมิต่อการกำจัดสีในน้ำกากส่า ด้วยระบบแอนแอโรบิกไฮบริดยูเอเอสบีวันชัย วงค์เทียนชัย, 2520-
2550ผลของเฮกซะวาเลนต์โครเมียมต่อการลดซัลเฟตและไนเตรตในน้ำเสียโดยระบบอีจีเอสบีธกฤต เลียดทอง
2553ภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์ชนิดพอลิแลคติกแอซิด และเยื่อชานอ้อยและผลของการย่อยสลายต่อประชาคมแบคทีเรียในดินสาธินี ศิริวัฒน์
2556ลักษณะสมบัติของ Novosphingobium sp. PCY ที่คัดแยกใหม่เพื่อพัฒนาเป็นแบคทีเรียอัดเม็ดสำหรับบำบัดดินปนเปื้อนไพรีนวัลย์วสันต์ ว่องวงศ์ศรี
2549สารมัธยันตร์จากการย่อยสลายไพรีนโดยกลุ่มแบคทีเรีย STK ที่แยกได้จากใบมะขาม Tamarindus india Linn.ปิยะวรรณ เพชราภา