Browsing by Subject การหมัก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 13 to 32 of 37 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การผลิตบิวทานอลจากน้ำอ้อยโดยเชื้อคลอสตริเดียมในกระบวนการหมักแบบกะอังคณา สุจริต
2546การผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter sp. TISTR 975 โดยใช้ถังหมักทรงกระบอกแบบหมุนบุญฤทธิ์ ฤทัยคงถาวร, 2519-
2537การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัยหรรษา ปุณณะพยัคฆ์; มุกดา คูหิรัญ
2556การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวนกล้า จันทนวัลย์; ณัฏฐา ทองจุล; Kentaro Kodama
2527การศึกษาเครื่องหมักแบบหลายชั้นในการผลิตน้ำส้มสายชู จากไวน์สับปะรดศิริวรรณ จงจิระศิริ
2553การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพอรวรรณ วัฒนยมนาพร
2539การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicaeสันทนา เสถียรไพศาล
2552การแยกบิวทานอลออกจากน้ำหมักจำลองในกระบวนการเพอร์วาพอเรชันโดยใช้เยื่อแผ่น PDMS แบบหลายท่อพีรนิติ สมบัติไพรวัน
2542การใช้ดีเอ็นเอไฮบริไดเซชั่นในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ Tetragenococccus species ที่แยกได้จากการหมักน้ำปลาจารุวรรณ ทองสนิท
2547การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซินสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2549การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการกลั่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก เพื่อนำมาทำเป็นสารเพิ่มค่าออกเทนสำหรับน้ำมันเบนซีนสุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดย Streptococcus zooepidemicus UN-7สุภัชญา ดีมีชัย
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักและกลิ่นของผักกาดเขียวปลี Brassica juncae L. ดองนันทนาถ กิติศรีวรพันธุ์
2541ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเต้าหู้ยี้วรรณี พฤษศิริสมบัติ
2540ปัจจัยที่มีผลในการหมักและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการบ่มไวน์หม่อนศิริพร แก้วแดง
2556ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโทพงศธร พูนพิพัฒน์
2554ผลของเวลาการกวนและการเวียนตะกอนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโดยระบบหมักไร้อากาศแบบแห้งในขนาดใช้งานจริงทวินันท์ สเลอาด
2542ผลของแบคทีเรียปนเปื้อนต่อการเจริญและการผลิตเอทานเอลของ Saccharomyces cerevisiaeเกศกมล ไทยทอง, 2517-
2549ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไคทิเนสจากแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาล เอ็น-แอซีทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น-แอซีทิลไคโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ธัญญลักษณ์ ศรีรังสิต
2540ระบบยูเอเอสบี-ตัวกลางกรองแบบอุณหภูมิสูงและสองขั้นตอน สำหรับบำบัดน้ำกากส่าและผลิตก๊าซชีวภาพ : รายงานผลการวิจัยสุเมธ ชวเดช