Browsing by Subject คลื่นเฉือน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 9 of 9 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนระดับตื้น บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภิรายุ สุริชัยพาณิชย์
2555การคำนวณย้อนกลับจากเส้นโค้งการกระจายของคลื่นเรลีย์เพื่อการสำรวจชั้นดินทางวิศวกรรมนฤวัต กลอยเทพ
2553การศึกษาอิทธิพลของวิถีหน่วยแรงที่มีต่อความเร็วคลื่นเฉือนของดินเหนียวอ่อนภายใต้ภาพระบายน้ำจตุรงค์ ทองจารุแข
2552การหาความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินของกรุงเทพฯ ด้วยวิธี พาสซีพ รีโมท เอ็ม เอ เอส ดับเบิลยูอาทิตย์ ดรบุญล้น
2557การหาค่าความเร็วคลื่นเฉือนของดินด้วยสายพานรับสัญญาณคลื่นพื้นผิวแบบเอ็มเอเอสดับเบิ้ลยู บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนธนบดี แร่นาค
2549การหาค่าความเร็วคลื่นเฉือนด้วยเบนเดอร์อิลิเมนต์และขบวนคลื่นรูปไซน์แปรความถี่ครรชิต สงฆ์สุวรรณ
2554แผนที่ความเร็วคลื่นเฉือนระดับตื้น และการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหวบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสราลี จันทร์หนู
2556แผนที่ความเร็วคลื่นเฉื่อนระดับตื้นและการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัยฐานบ ธิติมากร