Browsing by Subject ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 11 to 17 of 17 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2532ผลการบริหารสภาวะแวดล้อมของโรงงานถ่านไฟฉายที่มีต่อสุขภาพอนามัยของคนงานเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2538ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ของคนงานในโรงงานทอผ้าสุพัตรา โทวราภา
2550พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดชลบุรีทรัพย์สตรี แสนทวีสุข
2552มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้านสรวิศ เริ่มสุกรี
2539มาตรการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานศิริชัย จันทรสิงห์
2554วิธีการประเมินสำหรับลดแรงกดอัดของหลังส่วนล่างในงานบรรจุผลิตภัณฑ์แผงบันไดข้างและสปอยเลอร์หลังกาญจนา หลวงโปธา
2560สภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งเฉลิมรัฐ มีอยู่เต็ม