Browsing by Subject ความร้อน--การถ่ายเท

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การคำนวณการไหลและการถ่ายเทความร้อนแบบสามมิติภายในท่อวอร์เทกซ์ชัยพร พันธุ์กสิกร
2547การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนนพพล มังกรานนท์ชัย
2547การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมสำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟมโนสิทธิ์ แจ้งจบ, 2523-
2547การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในเตาหลอมทองแดงพร้อมพันธ์ แสงแก้ว, 2522-
2545การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณสรวุฒิ ญาณภิรัต, 2520-
2530การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอคเบด. ตอนที่ 2 การศึกษาสมรรถนะของหน่วยสะสมพลังงานความร้อนสมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ
2528การศึกษาระบบสะสมพลังงานความร้อนชนิดแอร์-รอดเบด ตอนที่ 1 การหาสูตรหาความดันลดและสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเชิงปริมาตรสมศรี จงรุ่งเรือง; วิทยา ยงเจริญ
2547การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งหลอดภูวนาถ กาบคำ, 2522-
2547การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบการคืบแกนเดี่ยวสัจภณ เทียมทินกฤต
2529รายงานฮีทไปป์แบบไหลวงจรปิดวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2546แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวมณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์, 2522-
2546แนวทางการสร้างแบบประเมินการดูดซับความร้อนและความชื้นของวัสดุอาคารและเครื่องเรือนเพื่อการประหยัดพลังงานในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นสมพงษ์ เหยียบสูญ, 2521-
2546แนวทางการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานในอาคารสำหรับช่องเปิดอาคารในเขตร้อนชื้นจิตติมา กลั่นหอม, 2520-
2546โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์รูปทรงอาคารวัสดุเปลือกอาคาร และการออกแบบแผงบังแดดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานวีรศักดิ์ เชี่ยงเชิงชล