Browsing by Subject ความเจ็บปวด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2014EFFECTS OF 3 PROLONGED SITTING POSTURES ON TRUNK MUSCLE ACTIVATION AND BODY PERCEIVED DISCOMFORT IN OFFICE WORKERSPooriput Waongenngarm
2550การเปรียบเทียบผลของการพยาบาลโดยการประคบแอลกอฮอล์แช่เย็น และการเบี่ยงเบนความสนใจ ด้วยการส่องกล้องคาไลโดสโคป ต่อความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดและการให้ความร่วมมือในเด็กวัยเรียนพอหทัย ดาวัลย์
2547การเปรียบเทียบผลของลิโดเคนไอออนโตโฟเรซีสกับเอมลาต่อดรรชนีวัดความเจ็บปวดในการผ่าตัดเซบอเรอิกเคอราโตซีสด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์รสญา พหลเทพ, 2519-
2552การเปรียบเทียบผลของไทเลทามีน-โซลาซีแพมและทรามาดอลร่วมกับเด็กซ์มีดีโตมิดีนหรือไซลาซีนในแมวที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่อมรรัตน์ จันทวัน
2543ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด/ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่งดารารัตน์ เตชะกมลสุข
2545ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของอาการ ระยะเวลาของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย กับการปรับตัวของผู้ป่วยผู้ใหญ่ไตวายเรื้อรังสุมาพร บรรณสาร, 2517-
2546ความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดและการบริบาลลดความปวดวิโรจน์ ไววานิชกิจ; เพียงเพ็ญ อินทรฑูต
2552ประสิทธิภาพการระงับความรู้สึกที่แผงประสาทบราเคียลโดยใช้ทรามาดอลและบูพิวาเคน ในสุนัขที่ได้รับการทำศัลยกรรมออร์โธปิดิกขาหน้าท่อนล่างวรพรรณ คุณาพิส
2557ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองชลธิมา ปิ่นสกุล
2557ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ศิริญญา ชุ่มเต็ม
2557ผลการนวดไทยต่อระดับความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการนวดแผนไทย ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จิรภรณ์ แนวบุตร
2548ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการกับอาการปวดด้วยตนเองต่อความปวดของผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษานารี ชื่นคล้าย
2544ผลของการใช้โปรแกรมการสอนเพื่อเตรียมตัวคลอดที่เน้นการสนับสนุนจาก สามี ต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด ในระยะคลอดของหญิงครรภ์แรกสุจินดา ตรีเนตร
2548ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหักลักขณา มรกต
2550ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยกระดูกไหปลาร้าหักอัญชลี ศรีเทพ
2547ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรกพิณวดี พานทอง, 2503-
2548ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบปิยภัทร พรหมสุวรรณ
2557ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังการผ่าตัดช่องท้องจิราพร คำเเก้ว
2554ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลองปฐวีณ์กร เกษโกมล
2547อายุและเพศกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่ออาการปวดหลัง : กรณีวิเคราะห์ประรชากรในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรโครงการกาญจนบุรีโยธิน แสวงดี; คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์; ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ; วรชัย ทองไทย; จิราพร ขัติยศ