Browsing by Subject จีเนติกอัลกอริทึม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 45 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การคัดเลือกดาวเทียม GNSS ที่มีความเหมาะสมสำหรับการหาตำแหน่งแบบจลน์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมสุรเชษ ศรีนารา
2548การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงถักเหล็กในระนาบโดยใช้วิธีอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมวรนาถ แช่มสุวรรณ
2547การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522-
2545การจัดตารางเวลาเดินรถจัดส่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมระหว่างฐานจ่ายวิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, 2521-
2542การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการอุทัย ฐิติประยูรวงศ์
2555การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน ภายใต้ผลกระทบจากการเรียนรู้วันวิสา นฤมิตวงค์
2549การจัดสรรความจุสำรองสำหรับความอยู่รอดของโครงข่าย DWDM ที่รองรับทราฟฟิกแบบมัลติคาสต์โดยอัลกอริทึมฮิวริสติกบนพื้นฐานของการค้นหาแบบทาบูกนกภรณ์ วีสเพ็ญ
2553การจัดสรรเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมวัชรินทร์ ยกย่อง
2551การจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยอาศัยขั้นตอนวิธีพันธุกรรมศุภศิษฐ์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
2556การจัดเส้นทางการบินและตารางซ่อมบำรุงโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมศิริวรรณ จันทร์แก่น
2550การทำนายตำแหน่งสไปลไซต์โดยใช้ต้นไม้การตัดสินใจและแบบจำลองมาร์คอฟสืบกุล กาญจนสุกร์
2540การทำออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึมปฐม อัตตวิริยะนุภาพ
2553การประกอบเซอร์วิชที่หลายระดับความละเอียดโดยการทำนายเชิงคุณภาพในการให้บริการนิธิโรจน์ วงศ์สว่างพานิช
2543การประยุกต์เจนเนติกอัลกอริทึม สำหรับการจัดตารางเวรของพยาบาลประจำการจุฑามาศ เทวินบุรานุวงศ์
2542การประยุกต์เจนเนติกอัลกอริทึมในการออกแบบผังโรงงาน ที่แผนกมีขนาดไม่เท่ากันณพงศ์ ตันตนาตระกูล
2543การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจัดสมดุลสายการประกอบ แบบผลิตภัณฑ์ผสมจงกล เอี่ยมมิ
2545การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจำลองตลาดซื้อขายไฟฟ้าพัฒนะ พงศ์จริยา, 2523-
2551การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดีภาณุวัฒน์ โอฬารวิวัฒน์ชัย
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพแป้นพิมพ์เสมือนภาษาไทยสำหรับเครือข่ายทางสังคมจิรภาต สิมะธัมนันท์
2554การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิกธิติพันธุ์ ทองศิริ