Browsing by Subject ชื่อตราผลิตภัณฑ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 67 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กลยุทธ์การบริหารตราสินค้า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทในประเทศไทยเลิศพล ภักดีภูมิ
2542กลยุทธ์การสร้างบุคลิกของตราสินค้าแชมพูเพื่อความสวยงามสุมนต์ทิพย์ ตันอธิคม
2553กลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าของนิตยสารประเภทบ้านและการตกแต่ง การรับรู้และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภควิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล
2547กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคสลิตตา ลายลิขิต, 2522-
2550กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของธุรกิจธนาคารไทยกัญศลักษณ์ พาทีเฉย
2549กลยุทธ์และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการสร้างตราสินค้าไทยจิราภา สุขเกษม
2549กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)นิลาวรรณ มีเดช
2543การนำเสนอบุคลิกภาพตราสินค้าในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช
2545การบริโภคสื่อนิตยสารในฐานะสื่อโฆษณาของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานพรรณฤดี ช. เจริญยิ่ง
2552การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้ารงวไล หมื่นสวัสดิ์
2543การมีส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสินค้าความเกี่ยวพันสูงและสินค้าความเกี่ยวพันต่ำ ที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจิตรภัทร์ จึงอยู่สุข, 2518-
2543การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีไทยที่ตั้งชื่อเป็นภาษาต่างประเทศวิริยา สาโรจน์
2555การรับรู้ข่าวสาร และความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกิรติ คเชนทวา
2554การรับรู้และทัศนคติต่อแหล่งข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรมการซื้อสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมบนระบบอินเทอร์เน็ตอัชฌา สุทันกิตระ
2553การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การศึกษาชื่อผลิตภัณฑ์ในข่าวเศรษฐกิจณัฐดาพร เลิศชีวะ
2541การวัดคุณค่าของตราสินค้า ในสินค้าประเภทเบียร์ธิติ บุตรรัตน์
2544การวัดคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการชุลีรัตน์ บรรณเกียรติกุล, 2521-
2545การวัดชื่อเสียงของตราสินค้าและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง กับชื่อเสียงของตราสินค้าพนิดา โลเกตุ
2552การสร้างตราสินค้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย : กรณีศึกษา บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)สุมณัฐ โควหกุล
2560การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในตลาดมินิบาร์ประเทศไทยธีร์ โคตรถา