Browsing by Subject ทุนนิยม -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กระบวนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของทุนนิยมการค้า โดยผ่านพัฒนาการของระบบโรงเรียนพาณิชย์ในประเทศไทยลัดดา ศุทธิไวทูรย์
2526การขยายตัวของทุนนิยมเกษตรกรรม : ศึกษาจากกรณีการผลิตการตลาดของอ้อยและน้ำตาลของไทยสุรพล ตันรุ่งเรืองทวี
2549การเติบโตของกลุ่มทุนเยาวราชในพัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทยวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ
2549บทบาทกลุ่มทุนไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์พิศาล รุ่งกิจวรเสถียร
2553ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในนโยบายความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นอรพรรณ กุลพรพันธ์
2529รัฐทุนนิยมระบบราชการไทย : บทเสนอว่าด้วยรัฐกับประชาสังคมในระบบทุนนิยมไทยอาคม ชนางกูร
2529รัฐไทย : พัฒนาการของระบบทุนนิยมและชนบทในประเทศไทยเบล, ปีเตอร์ เอฟ
2527วิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในฐานะประเทศทุนนิยมบริวารวรวิทย์ เจริญเลิศ