Browsing by Subject บัวบก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 12 to 16 of 16 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ผลของบัวบก (Centella asiatica) ต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)วรรณา ศิริมานะพงษ์, 2520-
2553ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ที่ให้ทางปากต่อแผลเปิดในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานทอแสง วีระกุล
2554ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากสมองของหนูแรทอภิญญา ธูปมงคล
2553ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบกอีซีเอ 233 ต่อการเรียนรู้และความจำของหนูเมาส์ในภาวะปกติและภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวยุทธพร สุขวิชัย
2554ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลองปฐวีณ์กร เกษโกมล