Browsing by Subject บุคคลมีชื่อเสียง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการสร้างและขยายความมีชื่อเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของสื่อมวลชนไทยนันท์ธนา สุรเสวี
2556กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของตนเองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อธิษฐาน ตั้งอำพัน
2556กลยุทธ์ และประสิทธิผลของการใช้ผู้มีชื่อเสียงในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศพรจรัส สุพิริยพฤนท์
2550การคุ้มครองสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงชีวิน มัลลิกะมาลย์
2555การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืนยุทธิพงศ์ แซ่จิว
2552ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้ผู้มีชื่อเสียงชายเป็นผู้นำเสนอสินค้าในตราสินค้าสำหรับผู้หญิงรุ่งนภา เตรียมอ้าย