Browsing by Subject วจนะวิเคราะห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Discourse on the Khmers in contemporary Thai fictionNarongdej Phanthaphoommee
2013EFFECTS OF ENGLISH INSTRUCTION USING DISCOURSE ANALYZING TECHNIQUES AND POP SONG LYRICS ON ENGLISH ORAL COMMUNICATION ABILITY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTSNasarin Yuangyim
2557กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทยจิรเวทย์ รักชาติ
2545กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภคปิยรัตน์ ปั้นลี้
2547กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม "รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน"ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์, 2523-
2552กระบวนการสร้างความหมายและความเป็นจริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมพิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
2542กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สองประเภทประไพพรรณ พึ่งฉิม
2549กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ "ถึงลูกถึงคน"กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน
2552การนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสำหรับครอบครัวสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
2547การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรีจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520-
2544การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล
2545การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศ ในการตอบปัญหาทางเพศของสื่อมวลชนไทยจิณณ์นภัส แสงมา, 2520-
2553การวิเคราะห์วาทกรรมในข่าวอาชญากรรมและการถอดรหัสข่าวอาชญากรรมโดยอาชญากรสาธิดา ตระกูลโชคเสถียร
2538การศึกษาวัจนลีลาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยมลุลี พรโชคชัย
2553การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทยญาณินี ไพทยวัฒน์
2545การสร้างความชอบธรรมทางความคิดในบทความโต้แย้งระหว่างรัชกาลที่ 6 กับนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านในสงครามปากกา (พ.ศ. 2455-2465)พรรัตน์ ทองพูล
2552การสร้างวาทกรรมออนไลน์เกี่ยวกับสตรีมุสลิมสาธิยา หมานเรือง
2552การสื่อสารความหลากหลายทางเพศวิถี : วาทกรรมชายรักชายในละครเวทีไทยร่วมสมัยรชยา บุญภิบาล
2547การสื่อสารเพื่อสร้างวาทกรรม บรรษัทภิบาล ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)พัชรากาญจน์ ศิลปศาสตร์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ชนกพร พัวพัฒนกุล