Browsing by Subject วจนะวิเคราะห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ "ถึงลูกถึงคน"กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน
2552การนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสำหรับครอบครัวสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
2547การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรีจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520-
2544การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล
2545การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศ ในการตอบปัญหาทางเพศของสื่อมวลชนไทยจิณณ์นภัส แสงมา, 2520-
2553การวิเคราะห์วาทกรรมในข่าวอาชญากรรมและการถอดรหัสข่าวอาชญากรรมโดยอาชญากรสาธิดา ตระกูลโชคเสถียร
2538การศึกษาวัจนลีลาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยมลุลี พรโชคชัย
2553การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทยญาณินี ไพทยวัฒน์
2545การสร้างความชอบธรรมทางความคิดในบทความโต้แย้งระหว่างรัชกาลที่ 6 กับนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านในสงครามปากกา (พ.ศ. 2455-2465)พรรัตน์ ทองพูล
2552การสร้างวาทกรรมออนไลน์เกี่ยวกับสตรีมุสลิมสาธิยา หมานเรือง
2552การสื่อสารความหลากหลายทางเพศวิถี : วาทกรรมชายรักชายในละครเวทีไทยร่วมสมัยรชยา บุญภิบาล
2547การสื่อสารเพื่อสร้างวาทกรรม บรรษัทภิบาล ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)พัชรากาญจน์ ศิลปศาสตร์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ชนกพร พัวพัฒนกุล
2539ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิจตุพร กลั่นเรืองแส
2552ทิศทางความหมายของวาทะที่ปรากฏในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชตุลย์ รักเรือง
2560บุญ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกายสุนทรี โชติดิลก
2551ประวัติศาสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ พ.ศ. 2449-2519ชเนตตี ทินนาม
2560ปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย:การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ประไพพรรณ พึ่งฉิม
2547ปริจเฉทสารคดีท่องเที่ยวในอนุสาร อ.ส.ท.มัญชุสา อังคะนาวิน
2553ผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยวิภาดา เอี่ยมคง