Browsing by Subject วจนะวิเคราะห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ดัชนีปริเฉทในบทสนทนาแบบกันเองของผู้พูดภาษาไทยชัยภูมิจตุพร กลั่นเรืองแส
2552ทิศทางความหมายของวาทะที่ปรากฏในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชตุลย์ รักเรือง
2560บุญ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกายสุนทรี โชติดิลก
2551ประวัติศาสตร์วาทกรรมความรุนแรงต่อผู้หญิงในสื่อ พ.ศ. 2449-2519ชเนตตี ทินนาม
2560ปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย:การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ประไพพรรณ พึ่งฉิม
2547ปริจเฉทสารคดีท่องเที่ยวในอนุสาร อ.ส.ท.มัญชุสา อังคะนาวิน
2553ผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยวิภาดา เอี่ยมคง
2550พระนเรศวร : วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพบกไทยเฉลิมพล แซ่กิ้น
2552รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนำเสนอ และวาทกรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลกปิยะฉัตร ใหม่แก้ว
2552วาทกรรมการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ในนิตยสาร "รักลูก"สุวรรณี เครือพึ่ง
2544วาทกรรมการสร้างความจริงเชิงรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ในคดีปกปิดทรัพย์สินของ ทักษิณ ชินวัตรสุกัญญา ตรีทิเพนทร์
2544วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน"อวยชัย สังสนา, 2509-
2555วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่งภูริวรรณ วรานุสาสน์
2549วาทกรรมการเมืองที่ปรากฏบนปกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์
2552วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอภิวิชญ์ ไพศาลทรัพย์
2554วาทกรรมชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์ไทยที่ให้ความสำคัญแก่สตรีพลากร เจียมธีระนาถ
2550วาทกรรมผู้หญิงเซ็กซี่ในนิตยสารมาร์สและอิมเมจโสภา สถาพรชัยวัฒน์
2548วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ ลิ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ธิดารัตน์ อเนกะเวียง
2545วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน และ รายการชวนออนไลน์รัตนาวดี สำราญสุข, 2523-
2545วาทกรรมเกี่ยวกับ "เกย์" ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542เทอดศักดิ์ ร่มจำปา