Browsing by Subject วจนะวิเคราะห์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 29 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2552รูปแบบ เนื้อหา วิธีการนำเสนอ และวาทกรรมในรายการเปิดบ้านพิษณุโลกปิยะฉัตร ใหม่แก้ว
2552วาทกรรมการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ในนิตยสาร "รักลูก"สุวรรณี เครือพึ่ง
2544วาทกรรมการสร้างความจริงเชิงรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ในคดีปกปิดทรัพย์สินของ ทักษิณ ชินวัตรสุกัญญา ตรีทิเพนทร์
2544วาทกรรมการสื่อความหมายของนิวัติ กองเพียร นู้ดคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารรายสัปดาห์ "มติชน"อวยชัย สังสนา, 2509-
2555วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่งภูริวรรณ วรานุสาสน์
2549วาทกรรมการเมืองที่ปรากฏบนปกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์
2552วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอภิวิชญ์ ไพศาลทรัพย์
2554วาทกรรมชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์ไทยที่ให้ความสำคัญแก่สตรีพลากร เจียมธีระนาถ
2550วาทกรรมผู้หญิงเซ็กซี่ในนิตยสารมาร์สและอิมเมจโสภา สถาพรชัยวัฒน์
2548วาทกรรมวิเคราะห์ของสนธิ ลิ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ธิดารัตน์ อเนกะเวียง
2545วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน และ รายการชวนออนไลน์รัตนาวดี สำราญสุข, 2523-
2545วาทกรรมเกี่ยวกับ "เกย์" ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542เทอดศักดิ์ ร่มจำปา
2550วาทกรรมเอดส์ในเว็บไซต์แก้วไดอารี่สมฤดี เกียรติศิริกุลธร
2549วาทกรรมและอุดมการณ์ของผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดรภัส ทองสวัสดิ์
2531สัจจะกับอำนาจสมเกียรติ วันทะนะ
2551หนังสือพิมพ์กับกรอบในการสะท้อนระบอบทักษิณวิเคราะห์ตามแนวคิดของนิทเช่นฤมล เกษมสุข
2545หน่วยเชื่อมโยงในวัจนลีลาแบบพูดและแบบเขียนในภาษาไทยกาญจนา ยอดศิรจินดา
2547อัตลักษณ์ และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ร่วมสร้างไทย-เอเซียสุวิมล วงศ์รัก, 2523-
2552เรื่องเล่าความเจ็บป่วย : การนำเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่ชุติมณฑน์ ตรีอำนรรค