Browsing by Subject ออกไซด์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Synthesis of mesoporous tin dioxide assisted by resorcinol-formaldehyde gelKornkamol Banjerdteerakul
2555การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะสำหรับออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์โคเนียอินทิรา พ่อค้าทอง
2552ผลของผงอะลูมิเนียมและผงไทเทเนียมไฮไดรด์ที่ผ่านการอบให้ความร้อนต่อความสามารถในการโฟม โครงสร้าง และคุณสมบัติทางกล ของโฟมอะลูมิเนียมอารีฟีน หมัดแก้ว
2551ลักษณะของชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการกระจายตัวของก๊าซโอโซน ออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ตามแนวระดับความสูง และการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในเขตเมืองธีตา อินทเสน