Browsing by Subject อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 11 of 11 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีลักษณา ชาวสวน
2551การวิเคราะห์รูปแบบโซ่อุปทานสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสุขุมาภรณ์ สิทธิมงคลชัย
2543ความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนเกี่ยวกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้ หรือภายในชุมชนที่อยู่อาศัยรุ่งทิพย์ พานิช
2533ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของอุตสาหกรรม กับลักษณะความเป็นเมืองของเทศบาลเมืองสมุทรปราการกฤษณี พิทักษ์ชัยธรรม
2549ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดเล็กในภาคมหานครสุชีรา เรืองรัศมีชัย
2535ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของอุตสาหกรรม ในชุมชนเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครสิทธิศักดิ์ ปฐมวารี
2554ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทราวิภาวี ฟักสุขจิตต์
2552ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมประเภทผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัย ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่เกี่ยวเนื่องปัทมพร วงศ์วิริยะ
2537รูปแบบการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวถนน : ศึกษากรณีถนนเศรษฐกิจ 1 จังหวัดสมุทรสาครสรากร บรรจงจิตต์
2540แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในย่านอุตสาหกรรมพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการขวัญชนก โชติช่วง