Browsing by Subject ฮาร์ดดิสก์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 26 of 27 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การปรับปรุงระบบการบริหารคงคลังของอะไหลในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์มัญชุพัฒน์ ฉ่ำสูงเนิน
2555การปรับปรุงอัตราบิตผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอัจฉราภรณ์ ดำรงวณิชย์
2552การพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบออนไลน์สำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์วรมัน โบราณินทร์
2554การพัฒนาไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปสำหรับการจับยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์กฤษณ์กร ประไพพิทยาคุณ
2546การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่าศิริวดี เอื้ออรัญโชติ
2552การลดของคืนจากการส่งมอบฐานรองรับมอเตอร์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกมาชัยพันธ์ พัทธิกุล
2542การลดของเสียที่เกิดจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสถิต ในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้ระเบียบวิธีซิกซ์ซิกม่านวลพรรณ ใจงาม
2546การลดของเสียที่เกิดจากค่าการรับน้ำหนักกดของชุดหัวอ่านสำเร็จไม่ได้ ตามข้อกำหนดในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกม่าภัทรา อายุวัฒน์
2555การลดข้อบกพร่องประเภทการสูญเสียพื้นที่ในการเขียนอ่านข้อมูลในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟประพจน์ ฤทัยผุดผ่อง
2556การลดข้อบกพร่องประเภทรอยรั่วของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสุธินันท์ ฤทธิ์ทอง
2553การลดคราบน้ำมันที่ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเครื่องล้างไฮโดรคาร์บอนแบบอัตโนมัตินันทวัฒน์ นันยา
2553การลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรในสายการประกอบฮาร์ตดิสก์ไดร์ฟโดยแนวทางซิกซ์ ซิกม่าฐากร พวงระย้า
2550การวัดการปลดปล่อยคลื่นอะคูสติกจากสปินเดิลมอเตอร์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์วัชรี ภูรีเลิศวาณิชย์
2552การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์รพีพร ศรีบัวรอด
2549การศึกษาประสิทธิภาพของตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อนำมาใช้แทน AK-225 ในขบวนการล้างตลับลูกปืนของฮาร์ดดิสก์ไดรท์จุฬาลักษณ์ นาคสังข์
2546การศึกษาปัจจัยในกระบวนการการประกอบชุดประกอบสำเร็จหัวเขียนอ่านข้อมูลฮาร์ดิสก์ที่มีผลกระทบต่อการโก่งตัวของตัวหัวเขียนอ่านข้อมูลโดยใช้การออกแบบการทดลองวัชรศักดิ์ ทวีสุข
2558การสึกหรอของล้อเจียระไนแบบเพชรที่มีตัวประสานเป็นเนื้อแก้วในการเจียระไนวัสดุผสมอะลูมินา-ไทเทเนียมคาร์ไบด์สืบสกุล ยศพิทักษ์
2539การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตระหว่างการผลิตด้วยมือ กับระบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับหัวอ่านและบันทึก ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อนันต์ วัชรานุทัศน์
2551การเพิ่มอัตราผลผลิตของสายการประกอบชุดหัวอ่านเขียนสำเร็จในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอัครวัฒน์ ไค่นุ่นสิงห์
2541ความเชื่อถือได้ของหัวอ่านเขียนแบบแมกนีโทรีซิสทีฟ ในการทดสอบแบบอิเล็กโทรไมเกรชันและการทำนายอายุการใช้งานกันตินันท์ ทรัพย์เสริมผล