Browsing by Subject เทคโนโลยีสารสนเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 48 to 52 of 52 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 : เล่าเรื่องการสัมมนาซัลส์เบิร์ก ครั้งที่ 422พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
2522เทคโนโลยีกับงานสนเทศ : ประสบการณ์จากการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษสมพิศ คูศรีพิทักษ์
2536เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย : รายงานวิจัยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท; พัชนี เชยจรรยา; เมตตา วิวัฒนานุกูล
2547แนวทางการจัดการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4 ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทยบริการ ในกรุงเทพมหานครรังรอง ดำรงวุฒิ, 2509-
2554แนวทางการพัฒนารูปแบบสื่อใหม่สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นในกลุ่มเจเนอเรชันวายอุบลศรี รัตนภพ