Browsing by Subject เมมเบรน (เทคโนโลยี)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 16 to 22 of 22 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราการล้างย้อนต่อประสิทธิภาพของอัลตราฟิลเตรชันเมมเบรนต้นแบบในการผลิตน้ำประปาศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
2547ผลของตัวรองรับต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มวีนิตย์ บุญเทียร, 2523-
2547ผลของรูปแบบช่องทางการไหลของแก๊ซต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มกรกนก หงษ์ทอง
2548ผลของสภาวะการเดินระบบที่มีต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอทในกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสุราแบบที่ใช้ไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพทุติยาภรณ์ สุดาจิต
2544เครื่องกรองน้ำชนิดที่ใช้เยื่อแผ่นซิลิกาสำหรับชนบทดอท บุญญานุรักษ์
2551เมมเบรนไคโตซาน/ซีโอไลต์เคลือบแพลเลเดียมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มศิริรัตน์ เชยอุบล
2557เมมเบรนไคโตซานเคลือบแพลทินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมทานอลโดยตรงปรีติ วันแอเลาะ