Browsing by Subject เอชไอวี (ไวรัส)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 16 to 20 of 20 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550บทบาทของจีนต่อวิกฤตินิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี (ค.ศ. 1992-2006)ยุพดี สวัสดิชัย
2554บทบาทของทีเซลล์ต่อการวิวัฒนาการของเอชไอวี : ข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ : รายงานการวิจัยปกรัฐ หังสสูต; นวพล เตชะเกรียงไกร
2553ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรักษาของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์นฤมล คมกล้า
2539พยาธิสภาพของไตในผู้ป่วยเอชไอวีที่มีโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 1.5 กรัม ต่อวันเกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
2543รูปแบบภูมิต้านทานชนิดไอจีจีและไอจีเอ ต่อเชื้อ เอชไอวี-1 ในปัสสาวะและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิต้านทานชนิดไอจีจีต่อส่วนต่างๆของเชื้อเอชไอวี-1 ในปัสสาวะกับจำนวนซีดี 4 เซลล์ในเลือดสุวันดี บัญชรเทวกุล