Browsing by Subject แผ่นดินไหว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 20 to 25 of 25 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ธรณีวิทยาแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน ภาคเหนือประเทศไทยรัชนก นาสมทรง
2534ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานครสมชาย สุนทรวีระ
2559พฤติกรรมและพิบัติภัยแผ่นดินไหวของประเทศนิวซีแลนด์ธนพรรษ พิเชฐโสภณ
2555สมการลดทอนเพื่อประมาณค่าการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทยนครินทร์ ดำเนินสวัสดิ์
2547สเปกตรัมของผลตอบสนองที่พิจารณาผลของแผ่นดินไหวสองทิศทางศิริพล ศิริพละ, 2525-
2553แนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเลือกใช้เครื่องจักรก่อสร้างเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติกอรวี นาคจรุง