Browsing by Subject แรง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Transient response of thermopiezoelectric finite composite cylinderPanupong Boonphennimit
2546การศึกษาเปรียบเทียบแรงที่กระทำกับใบมีดจอบหมุน 3 ชนิดสราวุธ เหล่าพงศ์สวัสดิ์, 2521-
2544การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็กชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์
2550การหาแรงพลศาสตร์ของเพลาของรถขณะเคลื่อนที่ด้วยแท่นชั่งน้ำหนักชนิดคานต่อเนื่องวิชญุตร์ อารยโกศล
2546ผลกระทบของอัตราเร็วของแรงกระทำแบบวัฏจักรต่อพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯพิพัฒน์ ทองฉิม
2557ผลของรองเท้าบัลเล่ต์แบบหัวนิ่มและหัวแข็งต่อแรงปฏิกิริยาจากพื้นในท่ากระโดดกรองเจตเต้ในนักบัลเล่ต์อรรัตน์ อนุมาตร
2552ผลตอบสนองของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิศิริชัย อังคสิงห์
2557ระบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำหนักเบาราคาประหยัดธีรชาติ คงหอม