Browsing by Subject Automobile supplies industry

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 16 of 16 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2000Production of high performance automobile parts by the metal injection molding (MIM) processAdikarn Tongsa-ad
2552การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2558การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พิรุณพร พิพัฒนพร
2554การประเมินประสิทธิภาพสายโซ่อุปทานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยสุรสา บุญทา
2558การปรับปรุงผังและกระบวนการทำงานในคลังสินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนโรงงานประกอบรถยนต์เพ็ญพิสิทธิ์ โตแย้ม
2554การปรับปรุงผังโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์Monsupee Wateekul
2555การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงงานผลิตเพลารถยนต์สุพัฒน์ วงศ์จิรัฐิติกาล
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินต้นทุนการผลิตชิ้นงานพลาสติกภายในรถยนต์พันธ์นิดา เริงฤทธิ์
2558การวางแผนการผลิตสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความต้องการสินค้าไม่แน่นอนเพ็ญภัทร์ อารี
2558การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตล้ออัลลอยมัลลิกา บุญเพ็ง
2554การเปรียบเทียบระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเกณฑ์เวลา ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ธนพัฒน์ ฉันทสุวรรณกุล
2549ผลกระทบของระบบ มิลค์ รัน เพื่อการจัดส่งชิ้นส่วนปรีชา ศุภชลาลัย